Skal du ha utført grunnarbeid synes mange det er komplisert å sette seg inn i søknadsprosessen. Det er ikke alltid lett å vite ha som er søknads pliktig eller ikke. Dette er igjen avhengig av hvilke arbeider som må gjennomføres i forhold til det du ønsker å bygge.

….. mer tekst her…..