Graving

Når du skal grave og sprenge på egen tomt godtar de fleste kommuner at man står ansvarlig for grunnarbeidet hvis man har fagbrev som omfatter det arbeidet som skal gjøres. Derfor er det for mange uaktuelt å skulle gjøre dette selv. Det er fagbrev for annleggsmaskinfører, og det er nødvendig når det skal b rukes slike redskaper. Ikke alle kommuner har like krav, så det lønner seg å sjekke med kommunen hva som gjelder.

Sprengning

Det er ganske strengt med spesifikke regler rundt det å sprenge noe som helst. Sprengningssertifikat er et absolutt krav og opplæring og planlegging er nøye sammensatt. Vet du ikke om du har lov til å sprenge, ja da har du ikke lov, for kunnskapen om hva du har lov til er en viktig del av opplæringen.

Ønsker du å få utført slikt arbeide anbefaler vi at du tar kontakt med en entreprenør som innehar alle de rette fagbrev og sertifiseringer. Ta gjerne kontakt med oss for en befaring.