Vi kan treffe ALLE målgrupper med vår kunnskap

Store som små forsamlinger

Her er våre hovedområder innen kurs og rådgivning

Barn

 • Førstehjelp på barn

 • Foreldrekurs førstehjelp på barn

 • Våre anbefalte rutiner for legemiddelhåndtering

 • Sikkerhetsvurdering i barnehagen

 • App

Helsepersonell

 • Akuttkurs pleie og omsorg

 • Akuttkurs helsepersonell funksjonshemmede

 • Våre anbefalte rutiner for legemiddelhåndtering

 • Akuttkurs legesenter
 • Kurs i smertekartlegging hos demente

Virksomheter

 • Førstehjelpskurs

 • Hjertestarter
 • Forelesninger/tema
 • Strømskader

 • Farlig arbeid

NOEN AV VÅRE KUNDER