Eksisterende stablesteinsmur var på vei til å gli ut. Dette ble utbedret med restabling av topp samt boring og gysing(støping) av armeringsjern som går ned til underliggende stein. Kantforskaling med betong på topp.